Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Sunday June CommV (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij je gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Zo verzamelen we je gegevens

Over welke gegevens gaat het?

  • Voornaam en naam
  • E-mailadres
  • Demografische informatie, zoals woonplaats, voorkeuren en interesses
  • Relevante informatie voor klantenenquêtes en aanbiedingen
  • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente
  • Optioneel bedrijfsnaam en btw-nummer

Data & informatie

We hebben je informatie nodig om je behoeftes beter te begrijpen en om je een betere service te kunnen bieden:

  • Intern relatiebeheer om offertes en contracten op te stellen
  • Optioneel gebruiken we de informatie om onze producten en/of services te verbeteren
  • Op gezette tijden sturen we promotionele e-mails over nieuwe producten of aanbiedingen en andere informatie die we relevant achten.
  • Communicatie en updates over aangekochte producten en diensten

Veiligheid

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Data

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij geven Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten die het je makkelijk maken om andere websites te bezoeken. Wanneer je gebruik maakt van deze links en onze website verlaat, onthoud dat we geen verdere controle hebben over deze website. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming van je privacy of andere informatie die je gebruikt terwijl je deze website gebruikt. Deze websites worden ook niet opgenomen in dit privacybeleid. Wees altijd voorzichtig en bekijk het privacybeleid van de website in kwestie.

Je persoonlijke gegevens inkijken en wijzigen

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken. Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.